läcksökning, se-saver.se, lackagesökning

Läckor

Med hjälp av marknadens känsligaste och mest sofistikerade ultraljudsteknologi spårar UL 101 läckor på alla trycksatta media.

Även ångfällor och vakuumläckor hittas. Spara energi med att regelbundet hitta läckor i ert tryckfluftssystem med UL 101 och parabolen Power Beam. Tryckluftsläckor kostar pengar. Läcksökning och lagning spar pengar.

FK faded

Corona Blixtar

UL 101 hittar överslag i elektriska paneler, transformatorer och isolatorer. Scanna snabbt över området på säkert avstånd med hjälp av UL 101 och parabolen Power Beam.

power beam

Ultraljudssändare

Hitta läckor i icke trycksatta system/utrymmen med ultraljudssändaren och UL101.

ul101

Mekaniska enheter i maskiner

Registrera konditionen på roterande enheter i ex kullager, växellådor och andra känsliga motorer för driften. Använd UL 101 för att hitta om ett kullager börjar att skeva eller saknar smörjmedel. SoundCTRL med handator och InCTRL är hjälpmedel i det förebyggande underhållet.

gruppdata